S. 3-1379 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen
Anke Van dermeersch    Frank Creyelman   

feestdag
goederenvervoer
wegvervoer
wegverkeer
bedrijfsvoertuig
wekelijkse rusttijd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1379/1 3-1379/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/10/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2005   Indiening Doc. 3-1379/1 3-1379/1 (PDF)
20/10/2005   Inoverwegingneming
20/10/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/10/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving