S. 3-1368 Dossierfiche K. 51-2166

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Nieuw-Zeeland
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1368/1 3-1368/1 (PDF) Wetsontwerp 3/10/2005
3-1368/2 3-1368/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
K. 51-2166/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2005
K. 51-2166/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2005   Indiening Doc. 3-1368/1 3-1368/1 (PDF)
3/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
8/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming zonder amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1368/2 3-1368/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2166/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 56-57
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 74
Doc. K. 51-2166/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/2006   Bekendmaking (23033-23035)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/11/2005, 29/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/2006 4/5/2006 , blz 23033-23035

Kruispuntbank van de wetgeving