S. 3-1364 Dossierfiche K. 51-2100

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht
Regering G. Verhofstadt II  

vervoer over zee
ramp door menselijk toedoen
Vlaams Gewest
natuurramp
Noordzee
hulp aan getroffenen
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
kuststrook

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1364/1 3-1364/1 (PDF) Wetsontwerp 26/9/2005
3-1364/2 3-1364/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/10/2005
K. 51-2100/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/11/2005
K. 51-2100/2 Verslag namens de commissie 7/3/2006
K. 51-2100/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2005   Indiening Doc. 3-1364/1 3-1364/1 (PDF)
26/9/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/11/2005   Inschrijving op agenda
17/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
17/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o0) Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/9/2005   Verzending naar commissie
27/10/2005   Inschrijving op agenda
27/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
27/10/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Mobiliteit
27/10/2005   Bespreking
27/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/10/2005   Aanneming zonder amendering
27/10/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1364/2 3-1364/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/11/2005   Overzending Doc. K. 51-2100/1
7/3/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2100/2
16/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 52
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 197, p. 61-62
Doc. K. 51-2100/3
16/3/2006   Aanneming zonder amendering
16/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2006   Bekendmaking (25641)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/11/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/10/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2006 19/5/2006, blz 25641