S. 3-1313 Dossierfiche K. 51-1951

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
Regering G. Verhofstadt II  

strafsanctie
jeugdcriminaliteit
ouderlijke verantwoordelijkheid
strafprocedure
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
vervangende straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1951/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2005
3-1313/1 3-1313/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 14/10/2005
3-1313/2 3-1313/2 (PDF) Amendementen 22/11/2005
3-1313/3 3-1313/3 (PDF) Amendementen 7/2/2006
3-1313/4 3-1313/4 (PDF) Amendementen 8/2/2006
3-1313/5 3-1313/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2006
3-1313/6 3-1313/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 22/3/2006
3-1313/7 3-1313/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 30/3/2006
K. 51-1951/2 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 31/3/2006
K. 51-1951/3 Verslag namens de commissie 2/5/2006
K. 51-1951/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/7/2005   Splitsing Doc. K. 51-1467/12
14/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 45-82 + nr. 157, p. 1-35
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-44/o6)
Integraal verslag nr. 157, p. 42-43
Doc. K. 51-1951/1
14/7/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/10/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1313/1 3-1313/1 (PDF)
14/10/2005   Verzending naar commissie: Justitie
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o14) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/10/2005   Verzending naar commissie
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
19/10/2005   Bespreking
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Niet behandeld
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Niet behandeld
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Bespreking
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Niet behandeld
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Bespreking
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Uitgesteld
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Bespreking
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Bespreking
8/2/2006   Inschrijving op agenda
8/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Bespreking
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Bespreking
14/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
14/3/2006   Aanneming na amendering
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1313/5 3-1313/5 (PDF)
22/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1313/6 3-1313/6 (PDF)
7/12/2005   Opschorting termijn
convocatie poc
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
9/12/2005   Hervatting termijn
3/2/2006   Opschorting termijn
convocatie poc
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 21
Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
10/3/2006   Opschorting termijn
convocatie
14/3/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+21+20
Doc. 3-82/33 3-82/33 (PDF)
15/3/2006   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Overzending Doc. K. 51-1951/2
28/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1467/18
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 1-29
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-16/o5)
Integraal verslag nr. 208, p. 37
Doc. K. 51-1951/4
4/5/2006   Aanneming zonder amendering
4/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2006   Bekendmaking (29028-29033)
28/6/2006   Erratum (32665)
25/8/2006   Erratum (42368)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 19/10/2005, 8/11/2005, 9/11/2005, 22/11/2005, 25/1/2006, 31/1/2006, 8/2/2006, 15/2/2006, 14/3/2006, 22/3/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/5/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/10/2005 15 25/10/2005
Opschorting termijn
convocatie poc
Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 16
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 46
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 46 8/2/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 60 22/12/2005
Opschorting termijn
convocatie poc
Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 6
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+21+20
Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 28 28/4/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 21
Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 27
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 27 17/3/2006
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 8
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2005 8 22/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2006 2/6/2006 , blz 29028-29033
Errata
Op 28/6/2006 , blz 32665
Op 25/8/2006 , blz 42368

Kruispuntbank van de wetgeving