S. 3-1310 Dossierfiche K. 51-1955

14e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

(Washington, 1-5 juli 2005)

OVSE
parlementaire vergadering
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1310/1 3-1310/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 15/7/2005
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
15/7/2005   Indiening Doc. 3-1310/1 3-1310/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2005   Indiening Doc. 3-1310/1 3-1310/1 (PDF)
15/7/2005   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving