S. 3-1301 Dossierfiche K. 51-1895

Wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas
Regering G. Verhofstadt II  

energieproductie
rechtsmiddel
energiedistributie
elektrische energie
kort geding
marktliberalisatie
aardgas
CREG
klacht inzake bestuurlijke geschillen
gasdistributie
Raad voor de Mededinging
elektriciteitsvoorziening
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1895/1 Wetsontwerp 28/6/2005
K. 51-1895/2 Amendementen 5/7/2005
K. 51-1895/3 Verslag namens de commissie 6/7/2005
K. 51-1895/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/7/2005
K. 51-1895/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1301/1 3-1301/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/7/2005
3-1301/2 3-1301/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1301/3 3-1301/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/7/2005
3-1301/4 3-1301/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1895/1
6/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1895/3
7/7/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 153, p. 51
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 1-2
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-1/o38)
Integraal verslag nr. 153, p. 57
Doc. K. 51-1895/5
7/7/2005   Aanneming na amendering door commissie
7/7/2005   Inschrijving op agenda
11/7/2005   Overzending Doc. 3-1301/1 3-1301/1 (PDF)
11/7/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-3/o19) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1301/4 3-1301/4 (PDF)
15/7/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť, Jan Steverlynck
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1301/2 3-1301/2 (PDF)
14/7/2005   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1301/3 3-1301/3 (PDF)
15/7/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2005   Bekendmaking (33842-33844)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/7/2005 29/7/2005 , blz 33842-33844

Kruispuntbank van de wetgeving