S. 3-1299 Dossierfiche K. 51-1811

Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

beroepsverbod
rechten van de verdediging
vonnis
faillissement
fraude
eigendom van goederen
garantie
douane
douanefraude
schuldvordering
horecabedrijf
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
kredietgarantie
vervoermiddel
accijns
verbeurdverklaring van goederen
commerciŽle rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1811/1 Wetsontwerp 26/5/2005
K. 51-1811/2 Amendement 21/6/2005
K. 51-1811/3 Verslag namens de commissie 24/6/2005
K. 51-1811/4 Amendementen 24/6/2005
K. 51-1811/5 Amendementen 27/6/2005
K. 51-1811/6 Amendementen 30/6/2005
K. 51-1811/7 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1811/8 Tekst aangenomen door de commissies 4/7/2005
K. 51-1811/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1299/1 3-1299/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1811/1
24/6/2005   Aanneming in commissie (art. 11 tot 17) (verbeterd) Doc. K. 51-1811/3
4/7/2005   Aanneming in commissie (art. 1 tot 10) (geamendeerd)) Doc. K. 51-1811/7
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 41-42
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 59
Doc. K. 51-1811/9
7/7/2005   Aanneming na amendering door commissie
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1299/1 3-1299/1 (PDF)
14/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2005   Bekendmaking (33411-33415)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2005 5 13/7/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/7/2005 0 13/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 28/7/2005 , blz 33411-33415

Kruispuntbank van de wetgeving