S. 3-1298 Dossierfiche K. 51-1836

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft
Regering G. Verhofstadt II  

provincie Oost-Vlaanderen
hogere rechtspraak
magistraat
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1836/1 Wetsontwerp 7/6/2005
K. 51-1836/2 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1836/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1298/1 3-1298/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/7/2005
3-1298/2 3-1298/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2005
3-1298/3 3-1298/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1836/1
23/6/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integreaal verslag nr. 149, p. 46
4/7/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1836/2
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 44-45
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 60
Doc. K. 51-1836/3
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Inschrijving op agenda
11/7/2005   Overzending Doc. 3-1298/1 3-1298/1 (PDF)
11/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o1) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1298/3 3-1298/3 (PDF)
15/7/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
11/7/2005   Verzending naar commissie
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
12/7/2005   Aanneming zonder amendering
12/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1298/2 3-1298/2 (PDF)
15/7/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2005   Bekendmaking (37314-37315)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 29/8/2005 , blz 37314-37315

Kruispuntbank van de wetgeving