S. 3-1297 Dossierfiche K. 51-1822

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap
Regering G. Verhofstadt II  

participatie van de werknemers
vertrouwelijkheid
vakbondsvertegenwoordiger
arbeidsrechtspraak
personeelsvertegenwoordiging
voorlichting van de werknemers
rechtsvordering
recht om voor het gerecht te treden
vakbond
rechtsingang
Europese vennootschap
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1822/1 Wetsontwerp 31/5/2005
K. 51-1822/2 Verslag namens de commissie 30/6/2005
K. 51-1822/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1297/1 3-1297/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/7/2005
3-1297/2 3-1297/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2005
3-1297/3 3-1297/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1822/1
23/6/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 149, p. 45-46
28/6/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1821/2
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 39-40
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 59
Doc. K. 51-1822/3
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Inschrijving op agenda
11/7/2005   Overzending Doc. 3-1297/1 3-1297/1 (PDF)
11/7/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1297/3 3-1297/3 (PDF)
15/7/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/7/2005   Verzending naar commissie
13/7/2005   Inschrijving op agenda
13/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
13/7/2005   Bespreking
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
13/7/2005   Aanneming zonder amendering
13/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1297/2 3-1297/2 (PDF)
15/7/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2005   Bekendmaking (45942-45943)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 26/10/2005 , blz 45942-45943

Kruispuntbank van de wetgeving