S. 3-1296 Dossierfiche K. 51-1821

Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap
Regering G. Verhofstadt II  

vertrouwelijkheid
vakbondsvertegenwoordiger
personeelsvertegenwoordiging
participatie van de werknemers
voorlichting van de werknemers
Europese vennootschap
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1821/1 Wetsontwerp 31/5/2005
K. 51-1821/2 Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1821/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1296/1 3-1296/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1821/1
28/6/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1821/2
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 39-40
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 58
Doc. K. 51-1821/3
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1296/1 3-1296/1 (PDF)
14/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2005   Bekendmaking (39032-39035)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2005 5 13/7/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/7/2005 0 13/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 7/9/2005 , blz 39032-39035

Kruispuntbank van de wetgeving