S. 3-1294 Dossierfiche K. 51-1859

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de Communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer
Regering G. Verhofstadt II  

baggeren
vervoer over zee
fiscale stimulans
boot
overheidssteun
koopvaardijvloot
loonbelasting
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1859/1 Wetsontwerp 14/6/2005
K. 51-1859/2 Verslag namens de commissie 27/6/2005
K. 51-1859/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1294/1 3-1294/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1859/1
27/6/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1859/2
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 40-41
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 59
Doc. K. 51-1859/3
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1294/1 3-1294/1 (PDF)
14/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2005   Bekendmaking (34608-34609)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2005 5 13/7/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/7/2005 0 13/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 10/8/2005 , blz 34608-34609

Kruispuntbank van de wetgeving