S. 3-1293 Dossierfiche K. 51-1844

Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen
Regering G. Verhofstadt II  

vervroegd pensioen
pensioenregeling
meewerkende echtgenoot
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1844/1 Wetsontwerp 7/6/2005
K. 51-1844/2 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1844/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/7/2005
K. 51-1844/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1293/1 3-1293/1 (PDF) Ontwerp gevoceerd door de Senaat 17/10/2005
3-1293/2 3-1293/2 (PDF) Amendementen 7/11/2005
3-1293/3 3-1293/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2005
3-1293/4 3-1293/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1844/1
4/7/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1844/2
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 37-38
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 57-58
Doc. K. 51-1844/4
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/10/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1293/1 3-1293/1 (PDF)
17/10/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2005   Inschrijving op agenda
1/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-137 Hand. 3-137 (PDF)
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o8) Hand. 3-137 Hand. 3-137 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/10/2005   Verzending naar commissie
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
9/11/2005   Bespreking
9/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
9/11/2005   Aanneming zonder amendering
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1293/3 3-1293/3 (PDF)
1/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
22/2/2006   Bekendmaking (9163-9165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/11/2005, 23/11/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2005 15 18/10/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2005 60 10/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2006 22/2/2006 , blz 9163-9165

Kruispuntbank van de wetgeving