S. 3-1275 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek
Christian Brotcorne    Francis Delpérée    Clotilde Nyssens   

Hoge Raad voor de Justitie
afgevaardigde
beroepsdeontologie
scheiding der machten
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1275/1 3-1275/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2005   Indiening Doc. 3-1275/1 3-1275/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/7/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving