S. 3-1269 Dossierfiche K. 51-1428

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Regering G. Verhofstadt II  

administratief toezicht
strafrechtspraak
parkeerterrein
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
wegverkeer
rijbewijs
verkeersveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1428/1 Wetsontwerp 29/10/2004
K. 51-1428/2 Amendementen 23/2/2005
K. 51-1428/3 Amendement 9/5/2005
K. 51-1428/4 Amendement 25/5/2005
K. 51-1428/5 Amendementen 13/6/2005
K. 51-1428/6 Amendementen 15/6/2005
K. 51-1428/7 Amendement 17/6/2005
K. 51-1428/8 Amendementen 20/6/2005
K. 51-1428/9 Advies van de Raad van State 22/6/2005
K. 51-1428/10 Verslag namens de commissie 27/6/2005
K. 51-1428/11 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2005
K. 51-1428/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/6/2005
K. 51-1428/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/6/2005
K. 51-1428/14 Aanvullend verslag namens de commissie 30/6/2005
K. 51-1428/15 Artikelen gewijzigd door de commissie 30/6/2005
K. 51-1428/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/6/2005
3-1269/1 3-1269/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/7/2005
3-1269/2 3-1269/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2005
3-1269/3 3-1269/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/10/2004   Indiening Doc. K. 51-1428/1
22/6/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1428/9
27/6/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1428/10
30/6/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 150, p. 40-41
30/6/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1428/14
30/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 1-54 + p. 60-61
30/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-0/o44)
Integraal verslag nr. 151, p. 61-62
Doc. K. 51-1428/16
30/6/2005   Aanneming na amendering door commissie
18/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/19 3-82/19 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/6/2005   Inschrijving op agenda
1/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/7/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1269/1 3-1269/1 (PDF)
1/7/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-122 Hand. 3-122 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o22) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
Doc. 3-1269/3 3-1269/3 (PDF)
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/7/2005   Verzending naar commissie
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
5/7/2005   Bespreking
5/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
5/7/2005   Aanneming zonder amendering
5/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1269/2 3-1269/2 (PDF)
7/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/2005   Bekendmaking (34718-34723)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/7/2005 5 6/7/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/7/2005 21 17/10/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 11/8/2005 , blz 34718-34723

Kruispuntbank van de wetgeving