S. 3-1256 Dossierfiche K. 51-1775

Wetsontwerp houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Regering G. Verhofstadt II  

administratieve formaliteit
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privé-leven
lokale belasting
beveiliging en bewaking
elektronische overheid
geldboete
strafblad
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1775/1 Wetsontwerp 9/5/2005
K. 51-1775/2 Amendementen 25/5/2005
K. 51-1775/3 Verslag namens de commissie 15/6/2005
K. 51-1775/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/6/2005
3-1256/1 3-1256/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 12/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1775/1
15/6/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1775/3
23/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 148, p. 37-44
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o2)
Integraal verslag nr. 149, p. 49
Doc. K. 51-1775/4
23/6/2005   Aanneming zonder amendering
2/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/26 3-82/26 (PDF)
2/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/26 3-82/26 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
24/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/7/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1256/1 3-1256/1 (PDF)
12/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/9/2005   Bekendmaking (41585-41587)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/6/2005 15 11/7/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/6/2005 0 11/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/9/2005 27/9/2005 , blz 41585-41587

Kruispuntbank van de wetgeving