S. 3-1247 Dossierfiche K. 51-1611

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

loon
magistraat
loonpremie
griffies en parketten
betaalde vakantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1611/1 Wetsontwerp 15/2/2005
K. 51-1611/2 Amendementen 24/5/2005
K. 51-1611/3 Verslag namens de commissie 8/6/2005
K. 51-1611/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2005
K. 51-1611/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2005
3-1247/1 3-1247/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/6/2005
3-1247/2 3-1247/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2005
3-1247/3 3-1247/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1611/1
8/6/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1611/3
16/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 146, p. 33-34
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 146, p. 51-52
Doc. K. 51-1611/5
16/6/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2005   Overzending Doc. 3-1247/1 3-1247/1 (PDF)
17/6/2005   Verzending naar commissie: Justitie
7/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o16) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1247/3 3-1247/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Niet behandeld
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
5/7/2005   Bespreking
5/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
5/7/2005   Aanneming zonder amendering
5/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1247/2 3-1247/2 (PDF)
15/7/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2005   Bekendmaking (38449-38454)
8/9/2005   Erratum (39342)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 2/9/2005 , blz 38449-38454
Errata
Op 8/9/2005 , blz 39342

Kruispuntbank van de wetgeving