S. 3-1245 Dossierfiche                  

De privatisering van de veiligheid
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
privatisering

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/6/2005   Indiening
14/6/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/6/2005   Verzending naar commissie
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas, Jeannine Leduc
14/6/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/6/2005   Gedachtewisseling
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Hoorzitting met de heer Jan Cappelle, directeur, Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken
14/6/2005   Gedachtewisseling
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Hoorzitting met professor Renť Foquť, gewoon hoogleraar, Faculteit rechtsgeleerdheid KULeuven
12/7/2005   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/6/2005, 12/7/2005

Kruispuntbank van de wetgeving