S. 3-1234 Dossierfiche K. 51-1807

Wetsontwerp houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever
Bruno Van Grootenbrulle   David Geerts   Philippe Monfils   Hilde Vautmans  

militair personeel
overheidsadministratie
plaatselijke overheid
regionale overheid
politie
mobiliteit van arbeidskrachten
statuut van de ambtenaar
ambtenaar
pensioenregeling
brandbestrijding
eerste hulp
provincie
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1807/1 Wetsvoorstel 26/5/2005
K. 51-1807/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/6/2005
K. 51-1807/2 Verslag namens de commissie 22/6/2005
3-1234/1 3-1234/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1807/1
26/5/2005   Inoverwegingneming
8/6/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1807/2
9/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 37-45
9/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o44)
Integraal verslag nr. 145, p. 67-68
Hand. 3-116 Hand. 3-116 (PDF)
Doc. K. 51-1807/3
9/6/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/6/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1234/1 3-1234/1 (PDF)
28/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2005   Bekendmaking (34622-34624)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/6/2005 15 27/6/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/6/2005 0 27/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2005 10/8/2005 , blz 34622-34624

Kruispuntbank van de wetgeving