S. 3-1232 Dossierfiche K. 51-1607

Wetsontwerp met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen
Regering G. Verhofstadt II  

ruimtevaartrecht
internationale verantwoordelijkheid
ruimtevaartindustrie
ruimtevaartuig
draagraket
gebruik van de ruimte
ruimtevaart
milieubescherming
nucleaire veiligheid
administratieve procedure
openbare veiligheid
VN
gegevensbank
buitenatmosferische ruimte
satellietnavigatie
vrije ruimte
ruimtevaartbeleid
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1607/1 Wetsontwerp 14/2/2005
K. 51-1607/2 Amendementen 24/5/2005
K. 51-1607/3 Verslag namens de commissie 3/6/2005
K. 51-1607/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/6/2005
K. 51-1607/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/6/2005
3-1232/1 3-1232/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1607/1
3/6/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1607/3
9/6/2005   Bespreking
Integreaal verslag nr. 145, p. 49-50
9/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 68
Hand. 3-116 Hand. 3-116 (PDF)
Doc. K. 51-1607/5
9/6/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/6/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1232/1 3-1232/1 (PDF)
28/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
16/11/2005   Bekendmaking (48818-48824)
6/3/2006   Erratum (13442)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/6/2005 15 27/6/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/6/2005 0 27/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 16/11/2005, blz 48818-48824
Errata
Op 6/3/2006, blz 13442