S. 3-1231 Dossierfiche K. 51-1715

Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen
Regering G. Verhofstadt II  

leerkracht
loon
zwangerschapsverlof
loonpremie
beroep in de kunst
personeelsstatuut
militaire discipline
militair personeel
beroepskwalificatie
militaire rechtspraak
tuchtprocedure
tweetaligheid
taalgebruik
Koninklijke Militaire School
bevordering in een loopbaan
opleidingsstage
terminologie
deeltijdarbeid
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1715/1 Wetsontwerp 18/4/2005
K. 51-1715/2 Amendementen 25/5/2005
K. 51-1715/3 Verslag namens de commissie 6/6/2005
K. 51-1715/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/6/2005
3-1231/1 3-1231/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/4/2005   Indiening Doc. K. 51-1715/1
6/6/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1715/3
9/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 35-37 + p. 67
9/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 67
Doc. K. 51-1715/4
9/6/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/6/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1231/1 3-1231/1 (PDF)
28/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2005   Bekendmaking (34609-34622)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/6/2005 15 27/6/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/6/2005 0 27/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2005 10/8/2005 , blz 34609-34622

Kruispuntbank van de wetgeving