S. 3-1222 Dossierfiche K. 51-1767

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg
Regering G. Verhofstadt II  

overuur
herintreding
sociale dialoog
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
belastingbeleid
vervroegd pensioen
bouwnijverheid
collectieve arbeidsovereenkomst
loonbelasting
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
deeltijdarbeid
organisatie van het werk
werkloosheidsbestrijding
vergrijzing van de bevolking
ontslag
opheffing van de zaak
nachtwerk
sociale bijdrage
toegang tot het arbeidsproces
vernieuwing
werkloze
oudere werknemer
werknemer met een beperking
loonpremie
ploegendienst
integratie van gehandicapten
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1767/1 Wetsontwerp 4/5/2005
K. 51-1767/2 Amendement 13/5/2005
K. 51-1767/3 Amendementen 19/5/2005
K. 51-1767/4 Amendementen 25/5/2005
K. 51-1767/5 Verslag namens de commissie 30/5/2005
K. 51-1767/6 Tekst aangenomen door de commissie 30/5/2005
K. 51-1767/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/6/2005
K. 51-1767/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/6/2005
3-1222/1 3-1222/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1767/1
30/5/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1767/5
2/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 143 , p. 29-52 + nr. 144, p. 32-33
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-4/o14)
Integraal verslag nr. 144, p. 33-34
Doc. K. 51-1767/8
2/6/2005   Aanneming na amendering door commissie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/6/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1222/1 3-1222/1 (PDF)
9/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/2005   Bekendmaking (32681-32691)
7/9/2005   Erratum (39040)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/6/2005 5 8/6/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 4/6/2005 5 8/6/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/6/2005 0 8/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2005 19/7/2005 , blz 32681-32691
Errata
Op 7/9/2005 , blz 39040

Kruispuntbank van de wetgeving