S. 3-1221 Dossierfiche K. 51-1735

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzkeringspremies
Regering G. Verhofstadt II  

uitwisseling van informatie
verzekeringsovereenkomst
directe belasting
zegelrecht
Europese fiscale samenwerking
belastingadministratie
nationale uitvoeringsmaatregel
vertrouwelijkheid
inkomstenbelasting
belastinggrondslag
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1735/1 Wetsontwerp 26/4/2005
K. 51-1735/2 Amendementen 18/5/2005
K. 51-1735/3 Verslag namens de commissie 30/5/2005
K. 51-1735/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/5/2005
K. 51-1735/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/6/2005
3-1221/1 3-1221/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/4/2005   Indiening Doc. K. 51-1735/1
30/5/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1735/3
2/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 28-29
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 144, p. 32
Doc. K. 51-1735/5
2/6/2005   Aanneming na amendering door commissie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/6/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1221/1 3-1221/1 (PDF)
9/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
24/6/2005   Bekendmaking (29072-29079)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/6/2005 5 8/6/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 4/6/2005 5 8/6/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/6/2005 0 8/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2005 24/6/2005 , blz 29072-29079

Kruispuntbank van de wetgeving