S. 3-1220 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kommen, op autosnelwegen en op openbare wegen verdeeld in vier rijstroken, tot 130 kilometer per uur op te trekken
Jean-Marie Happart   

snelheidsvoorschriften
autoweg
wegverkeer
verkeersveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1220/1 3-1220/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/6/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2005   Indiening Doc. 3-1220/1 3-1220/1 (PDF)
9/6/2005   Inoverwegingneming
9/6/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/6/2005   Verzending naar commissie
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Uitgesteld
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
10/5/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving