S. 3-1208 Dossierfiche K. 51-1713

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

nationale uitvoeringsmaatregel
conglomeraat van bedrijven
kredietinstelling
verzekeringsmaatschappij
beleggingsmaatschappij
bankcontrole
Financial Services and Markets Authority
financiŽle voorschriften
verzekeringsrecht
Europese Economische Ruimte
holding
financiŽle controle
groep ondernemingen
vennootschapsrecht
financiŽle solvabiliteit
geldmarkt
bankrecht
financieel toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1713/1 Wetsontwerp 15/4/2005
K. 51-1713/2 Amendementen 10/5/2005
K. 51-1713/3 Verslag namens de commissie 23/5/2005
K. 51-1713/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/5/2005
K. 51-1713/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/5/2005
3-1208/1 3-1208/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/4/2005   Indiening Doc. K. 51-1713/1
23/5/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1713/3
26/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 4-5
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 18
Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
Doc. K. 51-1713/5
26/5/2005   Aanneming na amendering door commissie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
27/5/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/6/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1208/1 3-1208/1 (PDF)
2/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/2005   Bekendmaking (37284-37304)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/5/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/5/2005 5 1/6/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/5/2005 0 1/6/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 28/5/2005 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2005 26/8/2005, blz 37284-37304