S. 3-1203 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, teneinde de gegevens inzake orgaandonatie en inzake de bloedgroep op te slaan op de elektronische identiteitskaart
Marie-José Laloy   

identiteitsbewijs
bloedtransfusie
elektronisch document
orgaantransplantatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1203/1 3-1203/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/5/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/5/2005   Indiening Doc. 3-1203/1 3-1203/1 (PDF)
26/5/2005   Inoverwegingneming
26/5/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/5/2005   Verzending naar commissie
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Stefaan Noreilde
31/1/2006   Bespreking
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Hoorzitting met dr. Frank Van Gelder, transplantcoördinator (UZ Leuven)
14/2/2006   Hoorzitting met dr. Marie-Hélène Delbouille, coördinator inzake orgaandonatie (CHU Liège)
14/2/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 31/1/2006, 14/2/2006

Kruispuntbank van de wetgeving