S. 3-1202 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 23bis met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissies
Philippe Mahoux   

nationaal parlement
EU-recht
reglement van het parlement
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
parlementaire commissie
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1202/1 3-1202/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 24/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2005   Indiening Doc. 3-1202/1 3-1202/1 (PDF)
26/5/2005   Inoverwegingneming
26/5/2005   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
26/5/2005   Verzending naar Bureau
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd