S. 3-1196 Dossierfiche K. 51-1680

Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten
Regering G. Verhofstadt II  

politie
personeelsbeheer
gemeentepolitie
statuut van de ambtenaar
loon
beroepsloopbaan
tenuitvoerlegging van het vonnis
mobiliteit van arbeidskrachten
loonpremie
gelijke behandeling
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1680/1 Wetsontwerp 18/3/2005
K. 51-1680/2 Amendementen 13/4/2005
K. 51-1680/3 Amendementen 20/4/2005
K. 51-1680/4 Verslag namens de commissie 9/5/2005
K. 51-1680/5 Tekst verbeterd door de commissie 9/5/2005
K. 51-1680/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/5/2005
3-1196/1 3-1196/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/5/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1680/1
9/5/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1680/4
18/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr.137, p. 38-65 + nr. 138, p. 1-8
19/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 45-50
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o50)
Integraal verslag nr. 140, p. 50-51
Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
Doc. K. 51-1680/6
19/5/2005   Aanneming zonder amendering
19/4/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/24 3-82/24 (PDF)
19/4/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/24 3-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/5/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/5/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1196/1 3-1196/1 (PDF)
26/5/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2005   Bekendmaking (33537-33547)
2/8/2005   Erratum (33927)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/5/2005, 19/5/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/5/2005 5 25/5/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/5/2005 0 25/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2005 29/7/2005 , blz 33537-33547
Errata
Op 2/8/2005 , blz 33927

Kruispuntbank van de wetgeving