S. 3-1165 Dossierfiche K. 51-1014

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie
Regering G. Verhofstadt II  

klinische biologie
recht van vestiging
nationale uitvoeringsmaatregel
ziekteverzekering
onderzoeksorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1014/1 Wetsontwerp 8/4/2004
K. 51-1014/2 Amendementen 27/4/2004
K. 51-1014/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/5/2004
K. 51-1014/3 Verslag namens de commissie 5/5/2004
K. 51-1014/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/5/2004
K. 51-1014/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/5/2004
K. 51-1014/7 Amendementen 2/3/2005
K. 51-1014/8 Amendement 26/4/2005
K. 51-1014/9 Aanvullend verslag 26/4/2005
K. 51-1014/10 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2005
K. 51-1014/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2005
3-1165/1 3-1165/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/5/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1014/1
5/5/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1014/3
15/5/2004   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 64, p. 24
26/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1014/9
28/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 10-21
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o32)
Integraal verslag nr. 133, p. 52-53
Doc. K. 51-1014/11
28/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
6/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/12 3-82/12 (PDF)
6/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/12 3-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/5/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1165/1 3-1165/1 (PDF)
5/5/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2005   Bekendmaking (38446-38449)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2005 5 4/5/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/4/2005 0 4/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/5/2005 2/9/2005 , blz 38446-38449

Kruispuntbank van de wetgeving