S. 3-1162 Dossierfiche K. 51-1146

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken
Daniel Bacquelaine   Thierry Giet   Alfons Borginon   Olivier Maingain   Karine Lalieux   Hilde Claes  

strafprocedure
vervangende straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1146/1 Wetsvoorstel 19/5/2004
K. 51-1146/2 Amendementen 23/3/2005
K. 51-1146/3 Verslag namens de commissie 15/4/2005
K. 51-1146/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/4/2005
K. 51-1146/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 28/4/2005
K. 51-1146/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2005
3-1162/1 3-1162/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 3/5/2005
3-1162/2 3-1162/2 (PDF) Amendementen 24/5/2005
3-1162/3 3-1162/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2005
3-1162/4 3-1162/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 9/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1146/1
19/5/2004   Inoverwegingneming
19/5/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 66, p. 32-35
15/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift Doc. K. 51-1146/3
28/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 1-7
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o28)
Integraal verslag nr. 133, p. 51-52
Doc. K. 51-1146/6
28/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1162/1 3-1162/1 (PDF)
3/5/2005   Verzending naar commissie: Justitie
2/6/2005   Inschrijving op agenda
9/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-116 Hand. 3-116 (PDF)
9/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o10) Hand. 3-116 Hand. 3-116 (PDF)
Doc. 3-1162/4 3-1162/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/5/2005   Verzending naar commissie
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Bespreking
24/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/5/2005   Aanneming zonder amendering
24/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1162/3 3-1162/3 (PDF)
9/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2005   Bekendmaking (33325-33326)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/6/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/5/2005, 24/5/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2005 15 16/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2005 60 4/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/6/2005 27/7/2005 , blz 33325-33326

Kruispuntbank van de wetgeving