S. 3-1144 Dossierfiche K. 51-1929

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
Anne-Marie Lizin   

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
regionaal parlement
gemeenschappen van BelgiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1144/1 3-1144/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/4/2005
3-1144/2 3-1144/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1929/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1929/2 Advies van de Raad van State 8/3/2006
K. 51-1929/3 Amendementen 16/3/2006
K. 51-1929/4 Amendement 13/9/2006
K. 51-1929/5 Amendementen 10/10/2006
K. 51-1929/6 Advies van de Raad van State 10/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2005   Indiening Doc. 3-1144/1 3-1144/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1144/2 3-1144/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1929/1
25/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 189 Bijlage p. 8
13/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1929/2
10/11/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 242 Bijlage, p. 5
10/1/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1929/6
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit
zie 52-1938
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving