S. 3-1136 Dossierfiche K. 51-1452

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek
Alfons Borginon   Claude Marinower   Melchior Jr. Wathelet   Martine Taelman   Liesbeth Van der Auwera   Eric Massin   Alain Courtois   Walter Muls  

rechtsvordering
geestelijk gehandicapte
rechtsbevoegdheid
bemiddelaar
voogdijschap
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1452/1 Wetsvoorstel 22/11/2004
K. 51-1452/2 Amendement 8/3/2005
K. 51-1452/3 Amendementen 24/3/2005
K. 51-1452/4 Verslag namens de commissie 7/4/2005
K. 51-1452/5 Tekst aangenomen door de commissie 7/4/2005
K. 51-1452/6 Aanvullend verslag 18/4/2005
K. 51-1452/7 Tekst aangenomen door de commissie 18/4/2005
K. 51-1452/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/4/2005
3-1136/1 3-1136/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/5/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1452/1
2/12/2004   Inoverwegingneming
15/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1452/4
24/3/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 125, p. 39-40
18/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1452/6
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 13-14
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o19)
Integraal verslag nr. 131, p. 39
Doc. K. 51-1452/8
21/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/5/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1136/1 3-1136/1 (PDF)
10/5/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2005   Bekendmaking (30184)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2005 15 9/5/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/4/2005 0 9/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2005 30/6/2005 , blz 30184

Kruispuntbank van de wetgeving