S. 3-1133 Dossierfiche K. 51-1425

Wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie
Regering G. Verhofstadt II  

mobiele communicatie
frequentieband
nationale uitvoeringsmaatregel
telecommunicatie
radiocommunicatie
dienstverrichting
vrij verrichten van diensten
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
transmissienet
telefoon
mobiele telefoon
telecommunicatiemateriaal
communicatie-industrie
elektronische uitrusting
radiotoestel
concurrentie
universele dienst
consumentenvoorlichting
eerbiediging van het privé-leven
informatiemaatschappij
elektronische post
telecommunicatieregelgeving
toegang tot de informatie
interconnectie van systemen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1425/1 Wetsontwerp 4/11/2004
K. 51-1425/2 Erratum 12/11/2004
K. 51-1425/3 Amendementen 19/1/2005
K. 51-1425/4 Amendementen 20/1/2005
K. 51-1425/5 Amendementen 28/1/2005
K. 51-1425/6 Amendement 31/1/2005
K. 51-1425/7 Amendementen 31/1/2005
K. 51-1425/8 Amendementen 2/2/2005
K. 51-1425/9 Amendementen 3/2/2005
K. 51-1425/10 Amendementen 15/2/2005
K. 51-1425/11 Amendementen 17/2/2005
K. 51-1425/12 Amendement 28/2/2005
K. 51-1425/13 Amendement 2/3/2005
K. 51-1425/14 Advies van de Raad van State 11/3/2005
K. 51-1425/15 Amendementen 16/3/2005
K. 51-1425/16 Amendement 17/3/2005
K. 51-1425/17 Amendementen 8/4/2005
K. 51-1425/18 Verslag namens de commissie 12/4/2005
K. 51-1425/19 Tekst aangenomen door de commissie 12/4/2005
K. 51-1425/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/4/2005
K. 51-1425/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/4/2005
3-1133/1 3-1133/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 10/5/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1425/1
3/3/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 119, p. 88
14/3/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1425/14
12/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1425/18
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 130, p. 36-94 + nr. 131, p. 31-36
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 131, p. 36
Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
Doc. K. 51-1425/21
21/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/5/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1133/1 3-1133/1 (PDF)
10/5/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2005   Bekendmaking (28070-28132)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2005 15 9/5/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/4/2005 0 9/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2005 20/6/2005 , blz 28070-28132

Kruispuntbank van de wetgeving