S. 3-1132 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het stimuleren van het bedrijfsmecenaat
Christian Brotcorne   

belastingaftrek
mecenaat
inkomstenbelasting
fiscale stimulans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1132/1 3-1132/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2005   Indiening Doc. 3-1132/1 3-1132/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
  Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
1/6/2005   Inschrijving op agenda
1/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stéphanie Anseeuw
1/6/2005   Bespreking
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Bespreking
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Colette Plasman, Managing Director Stratego Finance
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Chantal Pirlot, Afgevaardigd-Bestuurder Stichting Prométhéa
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Stéphanie Houx, Allen en Overy LLP
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Amélie d'Oultremont, General Manager Fortis Foundation Belgium
31/5/2006   Hoorzitting met meester Olivier Binder, advocaat aan de Balie van Parijs, mede-oprichter van Admical (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial)
31/5/2006   Gedachtewisseling
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 1/6/2005, 22/6/2005, 29/6/2005, 31/5/2006, 18/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving