S. 3-1131 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
ouderlijke macht
hoederecht
echtscheiding
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1131/1 3-1131/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/4/2005
3-1131/2 3-1131/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2005   Indiening Doc. 3-1131/1 3-1131/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
1/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/4/2005   Verzending naar commissie
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
9/5/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-1645/1
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1131/2 3-1131/2 (PDF)
8/6/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 8/6/2006
Commissie: Justitie
Vervallen 9/5/2006, 30/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving