S. 3-1124 Dossierfiche K. 51-207

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft
Daniel Bacquelaine   Pierrette Cahay-André   Olivier Chastel   Jean-Luc Crucke  

administratieve formaliteit
uitkering aan nabestaanden
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-207/1 Wetsvoorstel 19/9/2003
K. 51-207/2 Addendum 10/3/2004
K. 51-207/3 Amendement 15/3/2005
K. 51-207/4 Verslag namens de commissie 25/3/2005
K. 51-207/5 Tekst aangenomen door de commissie 25/3/2005
K. 51-207/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/4/2005
3-1124/1 3-1124/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 2/5/2005
3-1124/2 3-1124/2 (PDF) Amendementen 9/5/2005
3-1124/3 3-1124/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2005
3-1124/4 3-1124/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2005
3-1124/5 3-1124/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 26/5/2005
K. 51-207/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/5/2005
K. 51-207/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/9/2003   Indiening Doc. K. 51-207/1
16/10/2003   Inoverwegingneming
25/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-207/4
14/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 129, p. 29-32
14/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 129, p. 57
Doc. K. 51-207/6
14/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1124/1 3-1124/1 (PDF)
2/5/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/5/2005   Inschrijving op agenda
26/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
Doc. 3-1124/5 3-1124/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/5/2005   Verzending naar commissie
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
18/5/2005   Bespreking
18/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
18/5/2005   Aanneming na amendering
18/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1124/3 3-1124/3 (PDF)
18/5/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1124/4 3-1124/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
31/5/2005   Overzending Doc. K. 51-207/7
22/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 393
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 38
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 63-64
Doc. K. 51-207/8
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
5/10/2005   Bekendmaking (42972-42973)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/5/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 18/5/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/4/2005 15 2/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2005 60 1/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 5/10/2005 , blz 42972-42973

Kruispuntbank van de wetgeving