S. 3-1122 Dossierfiche K. 51-1627

Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Regering G. Verhofstadt II  

delegatie van bevoegdheid
sociale zekerheid
sociale begroting
kosten voor gezondheidszorg
ziekteverzekering
remgeld
gezondheidsverzorging
thuisverzorging
geneesmiddel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
medisch en chirurgisch materiaal
dokter
niet in loondienst verkregen inkomen
rechtsingang
ziekenhuis
kosten voor ziekenhuisopname
geneeskundige noodhulp
eerste hulp
nucleaire geneeskunde
kosten van geneesmiddelen
reclame
generiek geneesmiddel
chronische ziekte
geneeswijze
kind
openbare aanbesteding
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1627/1 Wetsontwerp 22/2/2005
K. 51-1627/2 Amendementen 8/3/2005
K. 51-1627/3 Amendementen 15/3/2005
K. 51-1627/4 Amendementen 22/3/2005
K. 51-1627/5 Verslag namens de commissie 24/3/2005
K. 51-1627/6 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2005
K. 51-1627/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/4/2005
K. 51-1627/8 Aanvullend verslag 12/4/2005
K. 51-1627/9 Tekst aangenomen door de commissie 12/4/2005
K. 51-1627/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/4/2005
3-1122/1 3-1122/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/4/2005
3-1122/2 3-1122/2 (PDF) Amendementen 14/4/2005
3-1122/3 3-1122/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/4/2005
3-1122/4 3-1122/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/4/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1627/1
24/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1627/5
24/3/2005   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 125, p. 1-11 + p. 12-15
24/3/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 125, p. 15
12/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1627/8
13/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 1-54 + nr. 127, p. 1-65 + nr. 128, p. 1-21
13/4/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
13/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-38/o8)
Integraal verslag nr. 128, p. 21-24
Doc. K. 51-1627/10
13/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
10/3/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/23 3-82/23 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/4/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/4/2005   Inschrijving op agenda
13/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Wouter Beke
13/4/2005   Bespreking
13/4/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/4/2005   Uitoefening evocatierecht (S1)
14/4/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-107 Hand. 3-107 (PDF)
21/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-107 Hand. 3-107 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-15/o4) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
Doc. 3-1122/4 3-1122/4 (PDF)
14/4/2005   Verzending naar commissie
14/4/2005   Inschrijving op agenda
14/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Wouter Beke
14/4/2005   Bespreking
14/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
14/4/2005   Aanneming zonder amendering
14/4/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1122/3 3-1122/3 (PDF)
21/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/2005   Bekendmaking (23686-23709)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/4/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/4/2005 5 19/4/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/4/2005 30 16/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2005 20/5/2005 , blz 23686-23709

Kruispuntbank van de wetgeving