S. 3-1118 Dossierfiche K. 51-1907

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen
Regering G. Verhofstadt II  

dienst voor arbeidsbemiddeling
langdurige werkloosheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
FOREM (Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi)
uitwisseling van informatie
herintreding
Actiris
werkloosheidsverzekering
financiering
werkloosheid
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1118/1 3-1118/1 (PDF) Wetsontwerp 1/4/2005
3-1118/2 3-1118/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2005
K. 51-1907/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/7/2005
K. 51-1907/2 Verslag namens de commissie 13/7/2005
K. 51-1907/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/4/2005   Indiening Doc. 3-1118/1 3-1118/1 (PDF)
1/4/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/6/2005   Inschrijving op agenda
30/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-120 Hand. 3-120 (PDF)
30/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-120 Hand. 3-120 (PDF)
30/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-2/o7) Hand. 3-121 Hand. 3-121 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/4/2005   Verzending naar commissie
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
15/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/6/2005   Aanneming zonder amendering
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1118/2 3-1118/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1907/1
12/7/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1907/2
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 155, p. 22 + p. 23-25
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-3/o16)
Integraal verslag nr. 155, p. 41
Doc. K. 51-1907/3
13/7/2005   Aanneming zonder amendering
13/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2007   Bekendmaking (39850-39868)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/6/2005, 22/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 25/7/2007 , blz 39850-39868

Kruispuntbank van de wetgeving