S. 3-1116 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echtscheidingsrecht te hervormen en echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting in te stellen
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

burgerlijke rechtsvordering
alimentatieplicht
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1116/1 3-1116/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2005   Indiening Doc. 3-1116/1 3-1116/1 (PDF)
14/4/2005   Inoverwegingneming
14/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
14/4/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving