S. 3-1113 Dossierfiche K. 51-1555

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

verwijdering
justitiŽle samenwerking
buitenlandse staatsburger
vreemdelingenrecht
Europese Conventie
overbrenging van gedetineerden
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1555/1 Wetsontwerp 13/2/2005
K. 51-1555/2 Amendementen 1/3/2005
K. 51-1555/3 Amendementen 2/3/2005
K. 51-1555/4 Amendement 8/3/2005
K. 51-1555/5 Amendementen 9/3/2005
K. 51-1555/6 Verslag namens de commissie 21/3/2005
K. 51-1555/7 Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2005
K. 51-1555/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/3/2005
K. 51-1555/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/3/2005
3-1113/1 3-1113/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/4/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1555/1
21/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1555/6
24/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 11-12 + p. 15-30 + p. 47
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-17/o19)
Integraal verslag nr. 125, p. 48
Doc. K. 51-1555/9
24/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/4/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1113/1 3-1113/1 (PDF)
26/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2005   Bekendmaking (26718-26722)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/4/2005 15 25/4/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/4/2005 0 25/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2005 10/6/2005 , blz 26718-26722

Kruispuntbank van de wetgeving