S. 3-1101 Dossierfiche K. 51-1487

Wetsontwerp betreffende de toepassing van het Aanvullend Protocol van 22 september 1998 bij de Internationale Overeenkomst van 5 april 1973 ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens
Regering G. Verhofstadt II  

non-proliferatie van kernwapens
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
EGA
kerncentrale
nucleaire veiligheid
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1487/1 Wetsontwerp 3/12/2004
K. 51-1487/2 Amendement 15/2/2005
K. 51-1487/3 Verslag namens de commissie 11/3/2005
K. 51-1487/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/3/2005
K. 51-1487/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2005
3-1101/1 3-1101/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/3/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/12/2004   Indiening Doc. K. 51-1487/1
11/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1487/3
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 34-36
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 58
Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
Doc. K. 51-1487/5
17/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/3/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1101/1 3-1101/1 (PDF)
24/3/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2005   Bekendmaking (36682-36690)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2005 5 23/3/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/3/2005 0 23/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/6/2005 22/8/2005 , blz 36682-36690

Kruispuntbank van de wetgeving