S. 3-1100 Dossierfiche K. 51-1317

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
rechten van de verdediging
voorlopige hechtenis
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1317/1 Wetsontwerp 25/8/2004
K. 51-1317/2 Amendementen 2/2/2005
K. 51-1317/3 Amendementen 15/2/2005
K. 51-1317/4 Amendementen 16/2/2005
K. 51-1317/5 Verslag namens de commissie 4/3/2005
K. 51-1317/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2005
K. 51-1317/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/3/2005
K. 51-1317/8 Amendementen 15/3/2005
K. 51-1317/9 Aanvullend verslag 16/3/2005
K. 51-1317/10 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2005
K. 51-1317/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2005
3-1100/1 3-1100/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 22/3/2005
3-1100/2 3-1100/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2005
3-1100/3 3-1100/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/4/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/8/2004   Indiening Doc. K. 51-1317/1
4/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1317/5
10/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 37-69
10/3/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 121, p. 69
16/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1317/9
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 31-32
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-39/o8)
Integraal verslag nr. 123, p. 57
Doc. K. 51-1317/11
17/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/3/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1100/1 3-1100/1 (PDF)
22/3/2005   Verzending naar commissie: Justitie
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-15/o2) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
Doc. 3-1100/3 3-1100/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/3/2005   Verzending naar commissie
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
22/3/2005   Bespreking
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Bespreking
23/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/3/2005   Aanneming zonder amendering
13/4/2005   Inschrijving op agenda
13/4/2005   Uitgesteld
19/4/2005   Inschrijving op agenda
19/4/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1100/2 3-1100/2 (PDF)
21/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2005   Bekendmaking (27390-27393)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/3/2005, 17/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/3/2005, 23/3/2005, 19/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2005 15 18/4/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/3/2005 60 6/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2005 16/6/2005 , blz 27390-27393

Kruispuntbank van de wetgeving