S. 3-1098 Dossierfiche K. 51-1608

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 205, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake aftrekken van de belastbare winst
Regering G. Verhofstadt II  

belasting op inkomsten uit kapitaal
schending van het EU-recht
moedermaatschappij
winstbelasting
dochteronderneming
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1608/1 Wetsontwerp 14/2/2005
K. 51-1608/2 Verslag namens de commissie 9/3/2005
K. 51-1608/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2005
3-1098/1 3-1098/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 19/4/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1608/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1608/2
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 27-30
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o50)
Integraal verslag nr. 123, p. 56
Doc. K. 51-1608/3
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/4/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1098/1 3-1098/1 (PDF)
19/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2005   Bekendmaking (25165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2005 15 18/4/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/3/2005 0 18/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/5/2005 31/5/2005 , blz 25165

Kruispuntbank van de wetgeving