S. 3-1096 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag
Jacques Germeaux    Flor Koninckx    Wouter Beke   

wegverkeer
voertuigverlichting
verkeersveiligheid
automobiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1096/1 3-1096/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2005   Indiening Doc. 3-1096/1 3-1096/1 (PDF)
24/3/2005   Inoverwegingneming
24/3/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/3/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving