S. 3-1088 Dossierfiche K. 51-1348

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen
Regering G. Verhofstadt II  

medische research
genetisch gemodificeerd organisme
Doha-ronde
bio-ethiek
biotechnologie
Europees octrooi
farmaceutische industrie
genetische genese
uitvinding
nationale uitvoeringsmaatregel
klonen
volksgezondheid
octrooi
recht op lichamelijke integriteit
landbouw en voeding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1348/1 Wetsontwerp 21/9/2004
K. 51-1348/2 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1348/3 Amendementen 26/1/2005
K. 51-1348/4 Amendementen 17/2/2005
K. 51-1348/5 Amendementen 1/3/2005
K. 51-1348/6 Verslag namens de commissie 7/3/2005
K. 51-1348/7 Tekst aangenomen door de commissie 7/3/2005
K. 51-1348/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/3/2005
3-1088/1 3-1088/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/3/2005
3-1088/2 3-1088/2 (PDF) Amendementen 23/3/2005
3-1088/3 3-1088/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2005
3-1088/4 3-1088/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/4/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/9/2004   Indiening Doc. K. 51-1348/1
7/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1348/6
10/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 73-94 + nr. 122, p. 60-61
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-3/o5)
Integraal verslag nr. 122, p. 61
Doc. K. 51-1348/8
10/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/3/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1088/1 3-1088/1 (PDF)
16/3/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/4/2005   Inschrijving op agenda
14/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-105 Hand. 3-105 (PDF)
14/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-2/o2) Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
Doc. 3-1088/4 3-1088/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/3/2005   Verzending naar commissie
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/3/2005   Bespreking
23/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
23/3/2005   Aanneming zonder amendering
23/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1088/3 3-1088/3 (PDF)
14/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2005   Bekendmaking (22852-22857)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/4/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/3/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/3/2005 5 16/3/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/3/2005 20 21/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2005 13/5/2005 , blz 22852-22857

Kruispuntbank van de wetgeving