S. 3-1074 Dossierfiche K. 51-1515

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis
Regering G. Verhofstadt II  

tweetaligheid
taalgebruik
SELOR
griffies en parketten
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1515/1 Wetsontwerp 17/12/2004
K. 51-1515/2 Amendement 27/1/2005
K. 51-1515/3 Amendement 1/2/2005
K. 51-1515/4 Verslag namens de commissie 18/2/2005
K. 51-1515/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2005
K. 51-1515/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/3/2005
3-1074/1 3-1074/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/3/2005
3-1074/2 3-1074/2 (PDF) Amendementen 21/3/2005
3-1074/3 3-1074/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/4/2005
3-1074/4 3-1074/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/4/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/12/2004   Indiening Doc. K. 51-1515/1
13/1/2005   Urgentieverzoek regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 113, p. 42
18/2/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1515/4
3/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 1-2
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-15/o21)
Integraal verslag nr. 120, p. 54-55
Doc. K. 51-1515/6
3/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/3/2005   Overzending Doc. 3-1074/1 3-1074/1 (PDF)
7/3/2005   Verzending naar commissie: Justitie
7/4/2005   Inschrijving op agenda
14/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
14/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
14/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-7/o9) Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
Doc. 3-1074/4 3-1074/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/3/2005   Verzending naar commissie
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Niet behandeld
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
23/3/2005   Bespreking
23/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
23/3/2005   Aanneming zonder amendering
12/4/2005   Inschrijving op agenda
12/4/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1074/3 3-1074/3 (PDF)
14/4/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2005   Bekendmaking (23463-23465)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/4/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/3/2005, 12/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2005 19/5/2005 , blz 23463-23465

Kruispuntbank van de wetgeving