S. 3-1073 Dossierfiche K. 51-1137

Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
Regering G. Verhofstadt II  

auteursrecht
intellectuele eigendom
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
optische informatiedrager
informatiemaatschappij
internet
gegevensbank
literaire en artistieke eigendom
audiovisuele piraterij
reproductie
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1137/1 Wetsontwerp 17/5/2004
K. 51-1137/2 Amendementen 1/7/2004
K. 51-1137/3 Amendementen 14/10/2004
K. 51-1137/4 Amendementen 8/11/2004
K. 51-1137/5 Amendementen 9/11/2004
K. 51-1137/6 Amendementen 16/11/2004
K. 51-1137/7 Amendementen 25/11/2004
K. 51-1137/8 Amendementen 11/1/2005
K. 51-1137/9 Amendementen 12/1/2005
K. 51-1137/10 Amendementen 18/1/2005
K. 51-1137/11 Amendementen 26/1/2005
K. 51-1137/12 Amendementen 15/2/2005
K. 51-1137/13 Verslag namens de commissie 23/2/2005
K. 51-1137/14 Tekst aangenomen door de commissie 23/2/2005
K. 51-1137/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/3/2005
K. 51-1137/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/3/2005
3-1073/1 3-1073/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/3/2005
3-1073/2 3-1073/2 (PDF) Amendementen 21/3/2005
3-1073/3 3-1073/3 (PDF) Amendementen 23/3/2005
3-1073/4 3-1073/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2005
3-1073/5 3-1073/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 23/3/2005
3-1073/6 3-1073/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/4/2005
3-1073/7 3-1073/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/4/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1137/1
23/2/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1137/13
3/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 33-84 + nr. 120, p. 50-52
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-40/o8)
Integraal verslag nr. 120, p. 52-54
Doc. K. 51-1137/16
3/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/14 3-82/14 (PDF)
8/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/14 3-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
4/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/3/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1073/1 3-1073/1 (PDF)
9/3/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/4/2005   Inschrijving op agenda
14/4/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
14/4/2005   Amendementen ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-1073/6 3-1073/6 (PDF)
14/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-105 Hand. 3-105 (PDF)
14/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-105 Hand. 3-105 (PDF)
14/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-21/o0) Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
Doc. 3-1073/7 3-1073/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/3/2005   Verzending naar commissie
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
23/3/2005   Bespreking
23/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
23/3/2005   Aanneming zonder amendering
23/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1073/4 3-1073/4 (PDF)
23/3/2005   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1073/5 3-1073/5 (PDF)
14/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2005   Bekendmaking (24997-25012)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/4/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/3/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/3/2005 5 9/3/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/3/2005 30 25/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2005 27/5/2005 , blz 24997-25012

Kruispuntbank van de wetgeving