S. 3-1059 Dossierfiche K. 51-1536

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, § 1, vierde lid en § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

gezinslast
armoede
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
besluit
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1536/1 Wetsontwerp 30/12/2004
K. 51-1536/2 Verslag namens de commissie 11/2/2005
K. 51-1536/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2005
3-1059/1 3-1059/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 15/3/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/12/2004   Indiening Doc. K. 51-1536/1
11/2/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1536/2
24/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 30-31
24/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 118, p. 49-50
Doc. K. 51-1536/3
24/2/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/2/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1059/1 3-1059/1 (PDF)
15/3/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2005   Bekendmaking (27278)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2005 15 14/3/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/2/2005 0 14/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/5/2005 15/6/2005 , blz 27278

Kruispuntbank van de wetgeving