S. 3-1056 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te geven
Christian Brotcorne   

verwarming
armoede
BTW
buitengewone belasting
begrotingsfonds
aardolie-industrie
stookolie
OCMW
energieprijs
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1056/1 3-1056/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2005   Indiening Doc. 3-1056/1 3-1056/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
19/10/2005   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/10/2005

Kruispuntbank van de wetgeving