S. 3-1053 Dossierfiche K. 51-1728

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet
Anne-Marie Lizin    Fauzaya Talhaoui    Hugo Vandenberghe    Francis Delpérée   

Grondwettelijk Hof (België)
constitutionele rechtspraak
herziening van de grondwet
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1053/1 3-1053/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/2/2005
3-1053/2 3-1053/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2005
3-1053/3 3-1053/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2005
K. 51-1728/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/4/2005
K. 51-1728/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1053/1 3-1053/1 (PDF)
18/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/2/2005   Verzending naar commissie
17/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas, Paul Wille
24/3/2005   Inschrijving op agenda
24/3/2005   Bespreking
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/2005   Aanneming zonder amendering
24/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1053/2 3-1053/2 (PDF)
24/3/2005   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1053/3 3-1053/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1728/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 841
25/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 36-38
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o15)
Integraal verslag nr. 284, p. 84
Doc. K. 51-1728/2
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2007   Bekendmaking (25102)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/3/2005, 24/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2007 8/5/2007, blz 25102