S. 3-1052 Dossierfiche K. 51-1727

Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet
Anne-Marie Lizin    Fauzaya Talhaoui    Hugo Vandenberghe    Francis Delpérée   

Grondwettelijk Hof (België)
terminologie
constitutionele rechtspraak
wetgeving
herziening van de grondwet
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1052/1 3-1052/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/2/2005
3-1052/2 3-1052/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2005
3-1052/3 3-1052/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2005
K. 51-1727/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/4/2005
K. 51-1727/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1052/1 3-1052/1 (PDF)
18/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-107 Hand. 3-107 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/2/2005   Verzending naar commissie
17/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas, Paul Wille
24/3/2005   Inschrijving op agenda
24/3/2005   Bespreking
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/2005   Aanneming zonder amendering
24/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1052/2 3-1052/2 (PDF)
24/3/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1052/3 3-1052/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1727/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 841
25/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 35-36
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o15)
Integraal verslag nr. 284, p. 83-84
Doc. K. 51-1727/2
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2007   Bekendmaking (25101)
31/10/2007   Erratum (55998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/3/2005, 24/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2007 8/5/2007, blz 25101
Errata
Op 31/10/2007, blz 55998